pojizdna_prodejna
běžné pečivo
jemné pečivo
chléb

O společnosti

Pekárna Letohrad svou výrobu zahájila v lednu roku 1992. Nabízeli jsme 4 druhy běžného a 5 druhů jemného pečiva.

V roce 1997 jsme zakoupili sázecí pec a začali péci klasický chléb.

Na přelomu milénia jsme pak vybudovali nové prostory pro expedici, byla nainstalována kovová sila na mouku a zřízena mísírna, což výrazně ubralo fyzicky namáhavé práce.

V roce 2007 jsme převzali pekárnu "Orličanka" v Jablonném nad Orlicí a přesunuli do ní výrobu speciálních druhů pečiva a koblih.

Náš dnešní sortiment tvoří více než 80 výrobků v základní nabídce a dalších 40 druhů v nabídce speciální.